Røtter og Trevirke på Fjergen

NTE ønsker selv å vurdere og ivareta den rutinemessige ryddinga og samling av røtter i og rundt Fjergen. De argumenterer med at dette er Deres ansvar og en del av Deres tilsyn. Men de ser positivt på om Hytteeierene kan gi NTE beskjed dersom det oppstår situasjoner med ekstraordinær behov for rydding, for eksempel som følge av høy vannstand i Fjergen.

Men som brukere av området bør vi ha en egeninteresse i å bidra til sikkerhet på sjøen, der hver og en av oss står fritt til å samle røtter og trevirke både i og rundt sjøen.

Telenor og Mobil forhold på Fjergen

Telenor informerer om at de har planer om å bygge ut til 4G-nett på Fjergen. Utgangspunktet er at dette skal skje i løpet av høsten. De venter på at Telia som er eier av masten skal skifte denne først så kommer Telenor inn med nye 4G sendere etterpå.

Stenging av Fjergenveien

Fjergen-veien vil bli helt STENGT Mandag 19/6 på formiddagen. Det vil da bli skiftet Stikkrenne under  veien i Tårnbakken. Veien blir åpnet igjen med en gang de blir ferdige. Det vil bli markert ved at automaten blir sperret ved bommen.

Fjergen-veien vil bli «høvlet»  i løpet av uke 25.

GOD FJERGEN-SOMMER