Høringsuttalelse Vindkraft

Hytteforeningen kommer til å sende en Høringsuttalelse til NVE før fristen 21 Februar 2014.

Her vil det bli spesielt lagt trykk på Friluftslivet som blir forringet ved en evt. utbygging.