NTE’s eiendom rund Fjergen

NTE informerer om at Deres eiendom rundt Fjergen vurderes solgt.

Hvis de ikke får solgt eiendommen iløpet av 2015 vil de komme med et

Tilbud til alle festerne om å kjøpe tomtene hyttene står på.