NY Bom på Fjergen-veien

Nå er den nye Bommen på Fjergen-veien under montering. Den kommer til å bli satt i drift Fredag 10/7-2015.  Denne fredagen (10/7-2015) vil medlemmer i vei-styret stå ved bommen fra kl. 17:00 til kl. 19:00 for å assistere hvis det er noen som er usikker på bruksmåten.

De som har kjøpt sesongkort og betalt depositum vil få tilsendt eget kort på forhånd. Kortene ble sendt ut 1/7-2015 via posten.

 

Fjergen-eiendommen

Vi har lagt inn flere bud på Fjergen-eiendommen, men alle våre bud har blitt avslått av selger. Nå har vi stoppet å legge flere bud og avventer hva som skjer.