Rydding i magasinet «Fjergen»

Hytteforeningen sendte en forespørsel til NTE angående rydding rundt sjøen, nå når vannstanden er lav.  Her er svaret vi fikk.

Hei.

Rydding og sanering av drivrøtter og rask i magasinet er en del av det faste vedlikeholdsprogrammet og utføres årlig av NTE Energi. Denne sesongen blir intet unntak, og aksjonen vil bli utført i sin tur mellom vedlikeholdsoppgaver på kraftverkene og ferieavvikling.  I forbindelse med de rådende forhold mottar vi en del henvendelser fra enkeltpersoner, både hit til hovedkontoret og kraftverksledelsen lokalt. Det hadde vært fint om hytteeierforeningen kunne fronte de spørsmål dere har og rette dem til oss på Steinkjer.   Med ønske om en fortsatt fin sommer!

Med vennlig hilsen

Terje Egge | Fagansvarlig EKM Marked | terje.egge @nte.no