Fjergentreff

Fjergentreffet på Lørdag 3/6 blir utsatt til høsten p.g.a. usikkerhet med veien

Kommer tilbake senere med info om ny dato når det nærmer seg

Fjergenveien

Nå brøytes Fjergenveien opp etter en lang ettervinter. Kommer tilbake med mere info når den har tørket opp og åpen for biltrafikk.