Telenor og Mobil forhold på Fjergen

Telenor informerer om at de har planer om å bygge ut til 4G-nett på Fjergen. Utgangspunktet er at dette skal skje i løpet av høsten. De venter på at Telia som er eier av masten skal skifte denne først så kommer Telenor inn med nye 4G sendere etterpå.

Stenging av Fjergenveien

Fjergen-veien vil bli helt STENGT Mandag 19/6 på formiddagen. Det vil da bli skiftet Stikkrenne under  veien i Tårnbakken. Veien blir åpnet igjen med en gang de blir ferdige. Det vil bli markert ved at automaten blir sperret ved bommen.

Fjergen-veien vil bli «høvlet»  i løpet av uke 25.

GOD FJERGEN-SOMMER