Røtter og Trevirke på Fjergen

NTE ønsker selv å vurdere og ivareta den rutinemessige ryddinga og samling av røtter i og rundt Fjergen. De argumenterer med at dette er Deres ansvar og en del av Deres tilsyn. Men de ser positivt på om Hytteeierene kan gi NTE beskjed dersom det oppstår situasjoner med ekstraordinær behov for rydding, for eksempel som følge av høy vannstand i Fjergen.

Men som brukere av området bør vi ha en egeninteresse i å bidra til sikkerhet på sjøen, der hver og en av oss står fritt til å samle røtter og trevirke både i og rundt sjøen.