Scooter-kjøring i Skiløypa

Det er stor Frustrasjon i Kopperå IL fordi noen kjører Scooter i skiløypa fra Bommen.

Vi oppfordrer alle Scooterkjørere til å holde seg unna skiløypa ved Kjøring til Fjergen.