Brøyting av Fjergenveien Vinteren 2019

Fjergen-Veien er i år også brøytet i forbindelse med hogst- og tømmertransport for AS Meraker Brug. Kjøring med bil som ikke er relatert til hogsten er ikke tillatt.