Asfaltering i Kopperå

Kopperåveien fra «Kopperå Elektro AS» til Kopperå Stasjon blir stengt Tirsdag 25/6 fra klokka 07:00 til 17:00 p.g.a. asfaltering. Omkjøring for å komme til og fra Fjergen blir via Grønnberg-dammen.