Fjergenveien vinteren 2016

Fjergenveien er normalt åpen for bil-kjøring til den er ufremkommelig for snø i Høst. Da blir den stengt for bil-kjøring. Meråker Brug vil brøyte den med jevne mellomrom p.g.a. transportbehov senere i vinter, men selv om veien blir brøytet er den STENGT for bil-kjøring. All motorisert ferdsel langs veien må da skje med snøscooter med godkjent kjøretillatelse.