STYRET

Styret i Fjergen Hytteforening

Funksjon

Navn                                          

Telefon

E-post

Leder Jon Ola Løseth 90849015 john_ola@msn.com
Nestleder Bjørn Pynten 90739978 bjornpynten@hotmail.com
Sekretær Heidi Lundemo 93468550 heidi.lundemo@meraker.kommune.no
Kasserer Turid Alte 45218276 turid.alte@meraker.kommune.no
Styremedlem Bård Torvik 40608665
Varamedlem Ingunn T. Skallan ingunnts26@hotmail.com
Varamedlem Hans G. Støre 90534590 hgs@wisac.com