STYRET

Styret i Fjergen Hytteforening 2020

Funksjon

Navn                                          

Telefon

E-post

Leder Yngve Fuglem
Nestleder Bjørn Pynten
Sekretær Heidi Lundemo
Kasserer Heidi Nordstrøm
Styremedlem Bjørn A. Skjelstadås
Varamedlem Jan Olav Nordstrøm
Varamedlem Hans Gunnar Støre